U toku je održavanje aplikacije i unos materijala. Postojeći i novi sadržaji se prilagođavaju novoj aplikaciji.

Ultrazvučna terapija

Ultrazvuk kao mehanički talas velike frekvencije i male talasne dužine, koristi se za mehaničku masažu mekih tkiva, razbijanje kalcifikata u perifernim zglobovima, smanjenje spazma, povećanje funkcionalnosti i pokretljivosti.