U toku je održavanje aplikacije i unos materijala. Postojeći i novi sadržaji se prilagođavaju novoj aplikaciji.

Termoterapija

Termoterapija se izvodi u obliku parafinoterapije. Predstavlja pripremnu terapiju za kineziterapiju jer toplota stvara veću pokretljivost i elastičnost tkiva i mišića.