U toku je održavanje aplikacije i unos materijala. Postojeći i novi sadržaji se prilagođavaju novoj aplikaciji.

Kineziterapija

Kineziterapija ili terapija pokretom izvodi se kroz individualni rad ili kroz grupnu terapiju. Izvodi se uz pomoć terapeuta kroz upražnjavanje specifičnih vežbi i pokreta, prilagođena svakom pacijentu posebno u skladu sa njegovim stanjem. Kinezi terapija se preporučuje kod različitih stanja posle operacije i neuroloških lezija.