.

--------------------------------

JAVNE NABAVKE

24.02.2021

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2021

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2021

21.02.2020

НАБАВКА Потрошног медицинског материјала 05/2020

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

20.02.2020

НАБАВКА Електричне енергије 01/2020

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

11.02.2020

НАБАВКА Фармацеутских производа (лекова) 04/2020

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

30.06.2019

НАБАВКА Лож уља екстра лаког Евро Ел 03/2019

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

17.06.2019

НАБАВКА ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА 02-1/2019

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПАРТИЈА 10

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПАРТИЈА 9

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПАРТИЈА 8

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПАРТИЈА 7

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПАРТИЈА 6

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПАРТИЈА 5

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПАРТИЈА 4

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПАРТИЈА 3

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПАРТИЈА2

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПАРТИЈА 1

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ПАРТИЈА 10

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ПАРТИЈА 9

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ПАРТИЈА 8

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ПАРТИЈА 7

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ПАРТИЈА 6

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ПАРТИЈА 5

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ПАРТИЈА 4

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ПАРТИЈА 3

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ПАРТИЈА 2

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ПАРТИЈА 1

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

10.06.2019

НАБАВКА ХИГИЈЕНСКИХ СРЕДСТАВА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПАРТИЈА 3

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПАРТИЈА 2

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПАРТИЈА 1

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ПАРТИЈА 1

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ПАРТИЈА 2

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ПРТИЈА 3

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

23.05.2019

НАБАВКА ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

ПРОМЕНА РОК ОТВАРАЊА ПОНУДА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

16.04.2019

РАДОВИ НА ТЕХНИЧКОМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКАТА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

16.04.2019

ТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПАРТИЈА А

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПАРТИЈА Б

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПАРТИЈА Д

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПАРТИЈА Е

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПАРТИЈА Ф

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Ц

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ПАТРИЈА а

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ПАТРИЈА б

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ПАТРИЈА ц

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ПАТРИЈА д

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ПАТРИЈА е

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ПАТРИЈА ф

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

10.04.2019

СПОЉНА ХИДРАНТСКА МРЕЖА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

07.03.2019

ФАРМАЦЕУТСКИ ПРОИЗВОДИ(ЛЕКОВИ)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

06.03.2019

УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

05.03.2019

ПОТРОШНИ МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПАРТИЈА 1

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПАРТИЈА 2

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ПАРТИЈА 1

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ПАРТИЈА 2

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

13.02.2019

УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 28.02.2019.

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

11.02.2019

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

07.11.2018

МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПАРТИЈА 7

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПАРТИЈА 6

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПАРТИЈА 5

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПАРТИЈА 4

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПАРТИЈА 3

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПАРТИЈА 2

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПАРТИЈА 1

OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОР ПАРТИЈА 7

OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОР ПАРТИЈА 6

OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОР ПАРТИЈА 5

OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОР ПАРТИЈА 4

OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОР ПАРТИЈА 3

OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОР ПАРТИЈА 2

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ПАРТИЈА 1

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 3

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 2

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

05.10.2018

УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ПЛАНА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА СА ПЛАНОМ ЕВАКУАЦИЈЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПИТАЊЕ И ОДГОВОРИ

ИЗМЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

26.07.2018

ЛОЖ УЉЕ ЕКСТРА ЛАКО ЕВРО ЕЛ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 04.09.2018

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

14.06.2018.

МЕДИЦИНСКИ АПАРАТИ,МЕД.НАМЕШТАЈ 07/2018

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 06.07.2018.

ПАРТИЈА 1

ПАРТИЈА 2

ПАРТИЈА 3

ПАРТИЈА 4

ПАРТИЈА 5

ПАРТИЈА 6

ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 29.06.2018.

ПАРТИЈА 1

ПАРТИЈА 2

ПАРТИЈА 3

ПАРТИЈА 4

ПАРТИЈА 5

ПАРТИЈА 6

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 20.06.2018

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 18.06.2018

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 15.06.2018.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

27.04.2018.

ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ 02/2018

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 15.06.2018.

ПАРТИЈА 1

ПАРТИЈА 2

ПАРТИЈА 3

ПАРТИЈА 4

ПАРТИЈА 5

ПАРТИЈА 6

ПАРТИЈА 7

ПАРТИЈА 8

ПАРТИЈА 9

ПАРТИЈА 10

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 04.06.2018.

ПАРТИЈА 1

ПАРТИЈА 2

ПАРТИЈА 3

ПАРТИЈА 4

ПАРТИЈА 5

ПАРТИЈА 6

ПАРТИЈА 7

ПАРТИЈА 8

ПАРТИЈА 9

ПАРТИЈА 10

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 15.05.2018.године

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА