U toku je održavanje aplikacije i unos materijala. Postojeći i novi sadržaji se prilagođavaju novoj aplikaciji.

Indikacije

Reumatske bolesti

  • degenerativne bolesti zglobova i kičmenog stuba
  • zapaljenski reumatizam (u mirnoj kliničkoj fazi)
  • vanzglobni reumatizam

Stanja nakon oštećenja centralnog i perifernog nervnog sistema

Posttraumatska stanja i deformiteti koštano zglobnog sistema

Ginekološka oboljenja

  • nespecifična zapaljenja adneksa
  • sterilitet

Kožna oboljenja

  • psorijaza
  • dekubitalne rane