U toku je održavanje aplikacije i unos materijala. Postojeći i novi sadržaji se prilagođavaju novoj aplikaciji.

Hidroterapija

Hidroterapija se izvodi uz pomoć lekovite sumporovite vode, jedne od najkvalitetnijih u svetu. Izvodi se u vidu lokalnih kupki, kupanja u kadama (habard-kadama), kadama sa podvodnom masažom i galvanskim strujama kao i kupanja u terapeutskom bazenu za hidro kinezi terapiju. Hidroterapija uz pomoć vode ima termičko i hemijsko dejstvo putem apsorpcije lekovitih minerala preko kože.