U toku je održavanje aplikacije i unos materijala. Postojeći i novi sadržaji se prilagođavaju novoj aplikaciji.

Elektroterapija

Elektroterapija je procedura u kojoj se električna struja koristi u svrhu lečenja bolnih stanja. Uopšteno govoreći elektroterapija smanjuje bol, uklanja otok i smanjuje upalne procese. Primenjuju se: galvanska struja, dijadinamička struja, interferentne struje, elektrostimulacija.