.

--------------------------------

PROFESIONALNA EDUKACIJA

23.10.2018.

TEMA: PREVENCIJA BOLNIČKIH INFEKCIJA

28.06.2017.

TEMA: REHABILITACIJA U ONKOLOGIJI

TEMA: BOLESTI IMFATIKA I INTERMITENTNA KOMPRESIJA

DOKUMENTI

DNEVNI IZVEŠTAJ 05.03.2020.

OPERATIVNI PLAN ZA 2019. GODINU

12-TOMESEČNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2018. GODINU

3-TOMESEČNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2019. GODINU

FINANSIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU

ŠESTOMESEČNI OBRAČUN 2018. GODINA

DEVETOMESEČNI OBRAČUN 2018. GODINA

ZADOVOLJSTVO KORISNIKA SB AGENS

ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH U SB AGENS

ZAVRŠNI RAČUN 2017. GODINA

ZAVRŠNI RAČUN 2018. GODINA

ИНФОРМАТОР О РАДУ 2019

ИНФОРМАТОР О РАДУ

LAGER LISTA

OSNOVNA SREDSTVA

ZAHTEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA

25.05.2016.

JAVNI KONKURS ZA PRIJEM RADNIKA NA NEODREĐENO 22.01.2020.

JAVNI KONKURS ZA IMENOVANJE DIREKTORA SPECIJALNE BOLNICE AGENS